Oferujemy

  • zawieramy umowy, wystawiamy faktury vat
  • posiadamy beczkę o pojemności 19m³
  • obsługujemy firmy i klientów indywidualnych
  • usługi asenizacyjne
  • wywóz szamba
  • opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • opróżnianie oczek wodnych
  • opróżnianie bezodpływowych zbiorników
  • awaryjne wypompowywanie wody
  • wywozimy osady z oczyszczalni i odwiertów, płuczkę i inne nieczystości płynne (również spoza Województwa Łódzkiego)